" PROFESSIONAL SERVICE "

เราคือบริษัทความปลอดภัย ที่หนึ่งในด้านมาตรฐานสากล

รปภ.

เราให้บริการ

ด้านการดูแล และ รักษาความปลอดภัย

เจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงาน แบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ให้มีพร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชนมากกว่า 50 หน่วยงาน ที่สำคัญมีจำนวนพนักงาน รปภ. ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

“มุ่งมั่นตั้งใจด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ”

บริษัทฯ มีการฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมที่นายทะเบียนกลาง รับรองตามกฎกระทรวง เช่น การป้องกัน และระงับอัคคีภัย การตรวจการณ์และการตรวจค้น ศิลปะการต่อสู้และการจับกุม การจับสัตว์ร้าย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มาตรฐานการให้บริการของเรา

TeamWork

GOOD TEAMWORK

บริหารงานด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสบการณ์สูง

Recruitment

RECRUITMENT

การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ ผ่านการตรวจสอบอาชญากรรม

Training

TRAINING

เจ้าหน้าที่ ทุกคน จะได้รับการฝึกอบรม ภายใต้มาตรฐานของบริษัทฯ

SupportTeam

SUPPORT TEAM

หากเจ้าหน้าที่ ประจำหน่วยงานขาดงาน บริษัทฯ มีทีมงานทดแทน

Services

SERVICE 24 HOURS

ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

Satisfaction

SATISFACTION GUARANTEE

บริษัทยินดีรับประกันความพึงพอใจ
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ไม่เป็นที่พอใจขอเปลี่ยนได้ทันที

ทำไมต้องเป็นเรา?

บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส

   เราพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
– ไม่มีปัญหาเรื่องพนักงานหยุดงาน
– ระบบการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและตรงเป้าหมาย
– ผู้บริหารคนรุ่นใหม่มีความรู้และ แก้ไขงานบริการอย่างแท้จริง
– มีมาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล ตลอดทุกกระบวนการ และขั้นตอนการทำงาน

รักษาความปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกอบรม

1.  การตรวจวัตถุต้องสงสัย
2.  การจดจำรูปพรรณ สัณฐาน/ยานพาหนะ
3.  การควบคุมบุคคล
4.  การควบคุมยานพาหนะ
5.  การควบคุมสถานที่
6.  การตรวจค้น
7.  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
8.  การฝึกระเบียบแถวทุกวัน
9.  การฝึกอบรมจราจร
10. การฝึกอบรมซ้อมดับเพลิง
11.  การอบรมวิชา รปภ.

พนักงานของเรา

Security 1 Service