โรงงานอุตสาหกรรม ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกี่คน

โรงงานอุตสาหกรรม ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกี่คน

โรงงานอุตสาหกรรม ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกี่คน

ในยุคนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน ก็จะต้องเจอกับ ‘โรงงานอุตสาหกรรม’ กันอย่างแน่นอน เพราะมีการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมาก ซึ่งโรงงานก็จะแยกออกเป็นหลายแบบ เช่น โรงงานซ่อม, โรงงานผลิต, โรงงานแพ็คสินค้า, โรงงานเก็บสินค้า และอื่น ๆ หรือบางแห่งจะมีทุกแผนกรวมอยู่ในโรงงานเดียว การรักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม ควรจะมีระบบในการรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่, ทรัพย์สิน, สินค้า รวมถึง บุคคล เพื่อป้องกันอันตราย ไม่ว่าจะ การเกิดอุบัติเหตุ, การกันคนนอกเข้าพื้นที่, การตรวจเช็คความเรียบร้อย เพื่อให้โรงงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีอยู่ 5 ระดับ ได้แก่  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกี่คน ? การกำหนดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม จะอ้างอิงมาจากกฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 มีรายละเอียด ดังนี้
  • ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมมีลูกจ้างเริ่มต้นที่ 50 – 100 คนขึ้นไป ควรมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 1 คน
  • ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมมีลูกจ้างเริ่มต้นที่ 200 – 500 คนขึ้นไป ควรมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 3 คน
  • ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมมีลูกจ้างเริ่มต้นที่ 500 – 1,000 คนขึ้นไป ควรมีการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 4 คน
เพิ่มอัตราการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามความเหมาะสมกับจำนวนคน ตามลำดับ

ช่องทางการติดต่อ

Facebook
Twitter