About Us

เราคือบริษัท รักษาความปลอดภัย

ที่หนึ่งในด้านมาตรฐานสากล

รักษาความปลอดภัย

     บริษัท รักษาความปลอดภัย วัน เซอร์วิส จำกัด เป็นเครือเดียวกับกลุ่ม บริษัท พีแอนด์พี เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการ รักษาความปลอดภัย ที่มี เจตนารมณ์ที่จะพัฒนาการให้บริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมงานรักษาความปลอดภัยแบบมืออาชีพพร้อมด้วยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในทุกหลักสูตรมาตรฐาน ให้มีพร้อมในการดูแลชีวิต และทรัพย์สินของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้ ได้รับความไว้วางใจสูงสุด ทั้งจากลูกค้าภาครัฐ และลูกค้าภาคเอกชน มากกว่า 50 หน่วยงาน ที่สำคัญ มีจำนวนพนักงาน รปภ. ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง

    เรามุ่งมั่นพัฒนา และตั้งใจบริการท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ให้สมกับที่ท่านไว้วางใจ โดยที่เราพร้อมปกป้อง ดูแลท่าน และทุกคนในโครงการด้วยการบริการจากใจของพวกเราทุกคน

 

ทีมงาน

รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย
รักษาความปลอดภัย

VISION

"เราต้องการเป็นที่ 1"

MISSION

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ใช้บริการเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้า
ที่ใช้บริการเรา

หากท่านต้องการ รปภ. มืออาชีพ โปรดติดต่อเรา

หากท่านต้องการ รปภ. มืออาชีพ
โปรดติดต่อเรา

หากลูกค้าต้องการให้เราแนะนำบริการเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม ติดต่อเราได้เลย