Blog

รปภ

วิชา รปภ. คืออะไร

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบสูงและต้องมีวิชาความรู้หลากหลายด้านเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่า วิชา รปภ ที่พนักงาน รักษาความปลอดภัย ทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้มีอะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การแต่งกายของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดี ควรเป็นอย่างไร

รปภ ต้องทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้แก่สถานที่และบุคคล จึงต้องมีความน่าเชื่อถือ การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เรามาดูกันว่าการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ควรเป็นอย่างไร

Read More »
รักษาความปลอดภัย

รปภ. สามารถใช้อาวุธ ได้หรือไม่

เมื่อกล่าวถึงการ รักษาความปลอดภัย ก็มักทำให้นึกถึงอาวุธที่ใช้ในการป้องกันภัยด้วย แล้วอาชีพ รปภ. สามารถใช้อาวุธได้หรือไม่ Security 1 Service จะขอพาท่านผู้อ่านไปค้นหาคำตอบในบทความนี้กัน

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควรมีความรู้เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร บ้างไหม

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะต้องมีความรู้เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมเบื้องต้นก่อนจะรับตำแหน่ง รปภ. ในบทความนี้ Security 1 Service จะขอพาทุกท่านไปรู้จักการใช้วิทยุสื่อสารเพื่องานเฝ้าระวังความปลอดภัย ว่ามีอะไรบ้าง

Read More »
รปภ

หากเกิดเหตุร้ายขึ้นมา รปภ. สามารถช่วยอะไรเราได้บ้าง

ในสถานที่ใดที่มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เราจะรู้สึกอุ่นใจในเรื่องความปลอดภัยเสมอ เพราะบทบาทหน้าที่ของ รปภ. นั้นคือเหตุผลที่ทำให้เราสบายใจ รู้สึกปลอดภัยจากการอารักขาของพวกเขา แล้วเขาเหล่านั้นทำหน้าที่อะไร Security 1 Service จะพาไปรู้จักบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยว่าหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมา เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะช่วยอะไรเราได้บ้าง  

Read More »

การอบรมเบื้องต้นของ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ก่อนจะลงพื้นที่ทำงาน รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ รปภ ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเบื้องต้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน Security 1 Service จะพาไปรู้จักหัวข้อต่าง ๆ ในการอบรมเบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

Read More »
รักษาความปลอดภัย

จำเป็นไหมที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต้องสำรวจสถานที่

เราทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อทรัพย์สิน บุคคล และสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นระเบียบข้อปฏิบัติ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว รปภ. มีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจสถานที่หรือไม่ Security 1 Service จะพาไปค้นหาคำตอบกัน

Read More »
รปภ

ทำไม รปภ. จึงต้องให้เราแลกบัตร ทุกครั้ง เมื่อเราเข้าไป องค์กร หรือ บริษัท ต่างๆ

เมื่อเข้าไปติดต่อกับสถานที่ต่าง ๆ เราต่างคุ้นเคยกับการที่ต้องแลกบัตรก่อนทุกครั้ง สงสัยใช่ไหมว่า ทำไมเราจะต้องทำแบบนั้น Security 1 Service ขอนำคำตอบที่สรุปจากการประมวลด้วยเหตุผลของบริษัทต่าง ๆ มาให้ทราบกันดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

มารยาท ที่ควรกระทำของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

พนักงาน รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ที่ต้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลรอบข้างตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ซึ่งไม่เพียงต้องรักษาระเบียบวินัยที่เข้มงวดเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นผู้มีมารยาทที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น และยังเป็นการทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้นด้วย เราจึงได้รวบรวมมารยาทที่ รปภ ทุกคนควรกระทำ มาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม

Read More »
รปภ

รปภ. อผส. คืออะไร

อาชีพ รปภ ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และมีคนจากหลายอาชีพที่มาทำ ทั้งนี้มีหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อผศ. ด้วย ซึ่งมีคนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่า เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย อผศ. คืออะไร แล้วแตกต่างจากเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย แบบ ทั่วไปอย่างไรบ้าง เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกัน ดังนี้

Read More »
รปภ

หากมีผู้บาดเจ็บในพื้นที่นั้น ๆ รปภ. สามารถจัดการอะไรได้บ้าง

ปัจจุบันการจ้างงานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยในสถานที่ของรัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่เอกชน เช่น ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนหมู่บ้านจัดสรรมีมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเพราะ รปภ เป็นผู้มีหน้าที่มีความสามารถหลายด้านที่ช่วยให้การดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เป็นไปอย่างดี แม้มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยก็ยังสามารถใช้ความรู้จากการฝึกอบรมจัดการได้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้

Read More »
รปภ

การอบรมจราจร ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

รปภ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน โดยเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน ในส่วนของกฎจราจร เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ก็มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีความชำนาญในการทำงานเช่นกัน เรามาดูกันว่าการอบรมจราจรของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย มีอะไรกันบ้าง 1. เข้าใจความหมายของป้ายจราจร ป้ายจราจรแต่ละชนิดจะมีความหมายที่เป็นสากล เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจะทำหน้าที่โบกรถหรืออำนวยความสะดวกเส้นทางการจราจรภายในบริเวณใด ๆ ได้อย่างดีนั้น ต้องเข้าใจความหมายของป้ายสัญญาณจราจรได้ถูกต้อง แม้จะไม่ได้มีหน้าที่ขับรถรับส่งให้ผู้ว่าจ้างก็ตาม เช่น ป้ายห้ามจอดตลอดวัน ห้ามจอดเฉพาะวันเวลาที่ระบุ ห้ามกลับรถ วงเวียน จอดชิดซ้าย ให้ทาง (ให้รถชะลอความเร็วเพื่อให้คนข้ามถนนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าได้) ป้ายหยุด

Read More »
รักษาความปลอดภัย

รปภ. ภายในห้างสรรพสินค้า สามารถอำนวยความสะดวก อะไรให้เราได้บ้าง

เราทุกคนต่างเคยไปห้างสรรพสินค้า และต้องเคยเห็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่ในจุดต่าง ๆ เรามาดูกันว่า รปภ ที่ทำงานในห้างสรรพสินค้าสามารถช่วยบริการ อำนวยความสะดวกอะไรให้ลูกค้าได้บ้าง

Read More »
รปภ

หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำโรงพยาบาล มีอะไรบ้าง

รปภ สามารถทำงานดูแลความปลอดภัยได้หลายสถานที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่จำเป็นต้องมีคนไข้และญาติมาพบแพทย์เป็นประจำ ในบทความนี้ Security 1 Service จะพาทุกท่านมาดูกันว่าหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ที่อยู่ประจำโรงพยาบาลจะมีอะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

วิธีการ รักษาความปลอดภัย ในสำนักงาน ควรทำอย่างไร

นอกจากการให้การ รักษาความปลอดภัย ในบริเวณสถานที่รอบนอกหรือนอกอาคารแล้ว บางครั้งเจ้าหน้าที่ รปภ ก็ต้องดูแลภายในอาคารสำนักงานอีกด้วย ซึ่งการดูแลความปลอดภัยของทั้งสองลักษณะ มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยมีวิธีการดูแลความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ในวันนี้ทางเรา Security 1 Service จะมาพูดถึงวิธีการ รักษาความปลอดภัย ภายในอาคารสำนักงานว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งก่อนที่จะดูวิธีปฏิบัติตัว เราควรมาดูในเรื่องของหน้าที่ของ รปภ ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างกันก่อน ได้แก่

Read More »