Blog

การฝึกอบรมของ รปภ. นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติแล้ว ควรฝึกอะไรเพิ่มเติมบ้าง

การฝึกอบรมของ รปภ. นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติแล้ว ควรฝึกอะไรเพิ่มเติมบ้าง หนึ่งในเรื่องสำคัญของการสมัครเป็น รปภ.คือการเข้ารับฝึกอบรมด้านรักษาความปลอดภัย ที่จะสามารถนำไปปฏิบัติจริง ได้ โดยในการฝึกจะมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สร้างประโยชน์ให้กับผู้ว่าจ้างและเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ รปภ.เอง ซึ่งนอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติแล้ว รปภ.ควรจะฝึกอะไรเพิ่มเติ

Read More »
ทำไม รปภ. ในธนาคาร สามารถพกอาวุธได้

ทำไม รปภ. ในธนาคาร สามารถพกอาวุธได้

ทำไม รปภ. ในธนาคาร สามารถพกอาวุธได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ.ในธนาคาร และสถานที่ราชการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ จะสามารถพกพาอาวุธปืนได้ แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบและการขอใบอนุญาตพกพามาอย่างถูกต้อง พร้อมการเข้าฝึกอบรมเพื่อการใช้อาวุธป้องกันภัยก่อนลงปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ซึ่ง รปภ.ที่จะสามารถใช้อาวุธอย่างปืนพกพาได้ จะถูกจำกัดสิทธิ์เฉพาะแค่บางสถานที่เท่านั้น โดยจะเน้นเป็นสถานที่มีความเสี่ยงสูง ถ้

Read More »
ครูฝึก รปภ. เป็นอาชีพที่อยู่ในสายงาน รปภ. ใช่หรือไม่

ครูฝึก รปภ. เป็นอาชีพที่อยู่ในสายงาน รปภ. ใช่หรือไม่

ครูฝึก รปภ. เป็นอาชีพที่อยู่ในสายงาน รปภ. ใช่หรือไม่ การเป็นครูฝึกของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องผ่านหลักสูตรของการฝึกอบรมการเป็นครูฝึกรักษาความปลอดภัยชั้นสูงมาแล้ว เพื่อสามารถถ่ายทอดการฝึกที่ถูกต้อง และอบรมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคนผ่านหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2558 โดยส่วนมากแล้วการรับสมัครครูฝึกรักษาความปลอดภัย จะมีคุณสมบัติเน้นไปทางเพศชายที่มีการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น

Read More »
อาชีพ รปภ. ควรมีการตรวจโควิด มากน้อยเพียงใด

อาชีพ รปภ. ควรมีการตรวจโควิด มากน้อยเพียงใด

อาชีพ รปภ. ควรมีการตรวจโควิด มากน้อยเพียงใด อาชีพ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ถือเป็นอาชีพที่จะต้องเป็นด่านหน้า มีการพบปะพูดคุยกับผู้ที่มาติดต่อบ่อยครั้ง จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดได้ง่ายกว่าอาชีพอื่น ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจ Covid อยู่เสมอ โดยจะเป็นการดำเนินงานจากบริษัทรักษาความปลอดภัยที่จะมีการว่าจ้างหน่วยงานเข้ามา เพื่อการตรวจสอบ Covid ด้วยวิธีที่มีความแม่นยำสูงกับเจ้าหน้า

Read More »
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีส่วนช่วยเหลือที่จุดคัดกรองด้านใดบ้าง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีส่วนช่วยเหลือที่จุดคัดกรองด้านใดบ้าง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีส่วนช่วยเหลือที่จุดคัดกรองด้านใดบ้าง ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้หลาย ๆ พื้นที่ ต้องมีการเฝ้าระวังและการคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในสถานที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้า, ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั่วไป รวมไปถึงคอนโดมิเนียม  อาคารชุด และโครงการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องมีส่วนช่วยเหลือในด้านการทำจุดคัดกรอง เพื่อเป็นการคัดค

Read More »
ในยุคโควิด-19 ความต้องการของอาชีพ รปภ. น้อยลงหรือไม่

ในยุคโควิด-19 ความต้องการของอาชีพ รปภ. น้อยลงหรือไม่

ในยุคโควิด-19 ความต้องการของอาชีพ รปภ. น้อยลงหรือไม่ การใช้ชีวิตในยุคโควิด 19 ถือว่ามีความลำบากมากพอสมควร เพราะทุกอาชีพที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านและไม่สามารถทำงานแบบ Work From Home ได้ จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมาก ทั้งยังเสี่ยงต่อการปิดกิจการที่อาจจะพาให้กระทบรายได้มากพอสมควร สำหรับอาชีพ รปภ.ถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยังคงมีงานทำอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นลองมาดูว่าในยุ

Read More »
รปภ. สามารถช่วยงานของนักดับเพลิงได้หรือไม่

รปภ. สามารถช่วยงานของนักดับเพลิงได้หรือไม่

รปภ. สามารถช่วยงานของนักดับเพลิงได้หรือไม่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ต่าง ๆ สามารถที่จะช่วยเหลือการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ ทั้งยังสามารถที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการทำงานหลากหลายด้านด้วยกัน เพราะก่อนที่จะเข้าทำงานเป็น รปภ.จะต้องมีการฝึกฝนด้านการระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมการปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ที่อยู่ภายในสถานที่นั้น ๆ แบบเบื้องต้นมาก่อน จึงจะสามารถทำงานเป็น รปภ.ได้อย่าง

Read More »
หากเกิดเพลิงไหม้ในคอนโด รปภ. สามารถช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง

หากเกิดเพลิงไหม้ในคอนโด รปภ. สามารถช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง

หากเกิดเพลิงไหม้ในคอนโด รปภ. สามารถช่วยเหลือในด้านใดได้บ้าง เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ภายในอาคารของคอนโด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.จะสามารถช่วยได้ในหลายด้าน เพราะถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่และได้รับการอบรม พร้อมการฝึกปฏิบัติเพื่อระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้นมาแล้ว ดังนั้นถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารชุดหรือคอนโด รปภ.จะสามารถช่วยเหลือได้ในหลายด้านต่อไปนี้ การเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้อ

Read More »
การฝึกฝนของ รปภ. แตกต่างจาก การฝึกทหารหรือตำรวจอย่างไร

การฝึกฝนของ รปภ. แตกต่างจาก การฝึกทหารหรือตำรวจอย่างไร

การฝึกฝนของ รปภ. แตกต่างจาก การฝึกทหารหรือตำรวจอย่างไร งาน รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน จะต้องมีการฝึกเตรียมความพร้อมและได้ใบรับรองการฝึก ก่อนจะเริ่มงาน ซึ่งถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะทำให้หน้าที่ของ รปภ.มีคุณภาพและน่าเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้นจึงเกิดเป็นคำถามว่าการฝึกฝนของ รปภ.จะแตกต่างไปจากการฝึกทหารหรือตำรวจอย่างไรบ้าง 1.การฝึกทางด้านวินัย ถ้าเป็นของทหารและตำรวจจะมีความเข้มข้นมา

Read More »
หากทำอาชีพ รปภ. อยู่แล้ว สามารถสมัครไปเป็นทหารได้หรือไม่

หากทำอาชีพ รปภ. อยู่แล้ว สามารถสมัครไปเป็นทหารได้หรือไม่

หากทำอาชีพ รปภ. อยู่แล้ว สามารถสมัครไปเป็นทหารได้หรือไม่ หนึ่งในเรื่องที่ผู้ต้องการทำอาชีพ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยากรู้ คือ เมื่อทำอาชีพนี้แล้วจะยังสามารถสมัครไปเป็รทหารได้หรือไม่? คำตอบคือ “ได้” ถ้าอายุของผู้เป็น รปภ.อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสมัครทหารได้ เพราะในปัจจุบันการรับสมัครราชการทหารเน้นเรื่องวุฒิการศึกษาและอายุที่ไม่สูงมากจนเกินไป ดังนั้นถ้าอยู่ในเงื่อนไขตรงตามใบสมัคร ย่อมสมัครไป

Read More »
หากเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านจัดสรร รปภ. สามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่

หากเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านจัดสรร รปภ. สามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่

หากเกิดเหตุร้ายในหมู่บ้านจัดสรร รปภ. สามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หรือไม่ เมื่อใดที่เกิดเหตุไม่คาดคิดหรือเป็นเหตุร้ายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านจัดสรร รปภ.จะเป็นบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาระงับเหตุ พร้อมการติดต่อเพื่อแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เข้ามาจัดการทุกเรื่องอย่างรวดเร็ว ดังนั้น รปภ.จะสามารถช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ด้วยการให้ความร่วมมือดังต่อไปนี้ การจดบันทึกเลขทะเบียนของผู้เข้า

Read More »
ยาม กับ รปภ. ทำไมถึงเรียกต่างกัน ปฎิบัติงานแบบเดียวกันใช่หรือไม่

ยาม กับ รปภ. ทำไมถึงเรียกต่างกัน ปฎิบัติงานแบบเดียวกันใช่หรือไม่

ยาม กับ รปภ. ทำไมถึงเรียกต่างกัน ปฎิบัติงานแบบเดียวกันใช่หรือไม่ เชื่อว่าใครหลายคนยังเรียก รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยว่ายาม เพราะเป็นคำเรียกติดปากมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ยามกับ รปภ.จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งคำว่ายามนั้นถูกพูดติดปากจากคนโบราณ เพราะในอดีตจะมีชาวอินเดียที่เข้ามาทำงานภายในประเทศไทยและเป็นการทำงานด้านการเฝ้าหรือดูแล แต่จะทำเพียงจุดใดจุดหนึ่ง เช่น หน้าบ้าน, หน

Read More »
การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ. ใช่หรือไม่

การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ. ใช่หรือไม่

การอำนวยความสะดวกในการจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ. ใช่หรือไม่ เจ้าหน้าที่ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร แต่จะเป็นการอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ขององค์กรหรือบริษัทที่ถูกว่าจ้างเท่านั้น รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านหน้าของบริษัทผู้ว่าจ้าง แต่ถ้าเมื่อรถที่มาติดต่อหรือรถของทางผู้ว่าจ้างลงสู่ถนนเมื่อไหร่ จะถือว่าหมดหน้าที่ของ รปภ.ทันที โดยการอำนวยความสะด

Read More »
อาชีพ รปภ. มีความเสี่ยงในด้านใดบ้างหรือไม่

อาชีพ รปภ. มีความเสี่ยงในด้านใดบ้างหรือไม่

อาชีพ รปภ. มีความเสี่ยงในด้านใดบ้างหรือไม่ อาชีพ รปภ.ถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความเสี่ยงมากพอสมควร เพราะจะต้องดูแลความปลอดภัยของผู้ว่าจ้างและสถานที่  โดยเฉพาะ รปภ. ที่จะต้องดูแลร้านค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับ, ธนาคาร และสถานที่เก็บสิ่งมีค่าต่าง ๆ จะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมาก เพราะอาจเกิดเรื่องการโจรกรรมได้ทุกเมื่อ ดังนั้นถ้าคุณกำลังสนใจจะทำอาชีพ รปภ.และต้องการรู้ว่าจะมีความเสี่ยงแค่ไหน ขอแนะนำการดูรายล

Read More »