Blog

รปภ

ขั้นตอนการปฏิบัติของ สายตรวจ รปภ. มีอะไรบ้าง

หนึ่งในอาชีพที่ดูแลด้านความปลอดภัยของบุคคลและองค์กร คือ สายตรวจ รปภ ซึ่งหลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับหน้าที่นี้ เราจึงรวบรวมขั้นตอนการทำหน้าที่ต่าง ๆ ของสายตรวจเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมาฝากกัน ดังนี้

Read More »
รปภ

สายตรวจ รปภ. คืออะไร?

สายตรวจ รปภ เป็นงานที่เปิดรับสมัครบ่อย แสดงถึงความต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในช่วงเวลานี้ โดยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสูงกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั่วไป Security 1 Service จึงได้รวบรวมความหมายและหน้าที่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้อ่านทราบ ดังนี้

Read More »

5 ลักษณะต้องห้าม ที่ไม่ควรสมัครงาน เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

อาชีพ รักษาความปลอดภัย เป็นงานที่มีความรับผิดชอบสูง จำเป็นจะต้องมีการคัดเลือกคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดูแลความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรผู้ว่าจ้างด้วย เรามาดูกันบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม 5 อย่าง มีอะไรบ้างที่ไม่ควรสมัครงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Read More »
รปภ

อุปกรณ์ประจำตัวของ รปภ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

อาชีพ รปภ เป็นงานที่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยอุปกรณ์ที่ครบครันและยังต้องใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เครื่องมือของใช้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

Read More »
รักษาความปลอดภัย

หลักการของการ รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

งาน รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ต้องใส่ใจคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สิน เรามาดูกันว่าหลักการในการ รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

ทำไม “บุคคลสำคัญ” จึงต้องจ้าง พนักงาน รักษาความปลอดภัย ไว้ใกล้ตัว

รปภ หรือเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบสูง ซึ่งอาจจะอยู่ประจำสถานที่หรือติดตามบุคคลสำคัญหรือคนดังในสังคมก็ได้ เรามาดูกันว่า เหตุผลที่บุคคลเหล่านั้นต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยไว้ใกล้ตัวจะมีอะไรบ้าง

Read More »
รปภ

ปัญหาเกี่ยวกับ รปภ. มีอะไรบ้าง

ปัญหาเกี่ยวกับ รปภ. มีอะไรบ้าง ในการร่วมงานหรือใช้บริการ รปภ หลายคนน่าจะมีประสบการณ์หรือพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจนรู้สึกไม่ดีต่อภาพลักษณ์วิชาชีพนี้ ซึ่งเราได้รวบรวมปัญหาที่ผู้คนมักพบเกี่ยวกับอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยมาฝากกัน เพื่อนำไปพัฒนาวิชาชีพนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดังนี้

Read More »
รปภ

กฏหมายคุ้มครอง รปภ. มีอะไรบ้าง

กฏหมายคุ้มครอง รปภ. มีอะไรบ้าง รปภ ถือว่าเป็นวิชาชีพหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพื่อให้มีมาตรฐานและมีหลักเกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ กฎกระทรวงรับรองสถาบันอบรมด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยพ.ศ.2560 เป็นการควบคุมให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกคนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่มีมาตรฐาน โดยควบคุมสถาบันเอกชนที่ให้บริการด้านนี้ยื่นต่อนายทะเบียนในการขออนุญาตเปิดอย่างเป็นทางการ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้อง และมอบเอกสารหลักฐานการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต พร้อมต่อการถูกตรวจสอบ จึงทำให้ลดอัตราการสูญเสียตำแหน่งงานด้านความปลอดภัยไปให้แก่ผู้แอบอ้างรับงานนอกระบบ หรือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายได้ กฎหมายเรื่องการอนุญาตให้ทำงานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พ.ศ.2560 กำหนดให้ตัวเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกคนมีสิ่งที่แสดงยืนยันตัวตนด้วยเอกสารที่ออกให้จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ฯลฯ จะทำให้สามารถติดตามตัวเมื่อมีปัญหาจากการปฏิบัติหน้าที่ได้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

3 เหตุผลที่คุณต้องจ้างพนักงาน รักษาความปลอดภัย ของเรา

ปัจจุบันมีบริษัทดูแล รักษาความปลอดภัย เกิดใหม่เป็นจำนวนมาก โดยบริการ รปภ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ในยุคที่มีเหตุการณ์โจรกรรม ไฟไหม้และความรุนแรงจากหลายรูปแบบ อันเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ตลอดเวลา

Read More »
รักษาความปลอดภัย

ทำไมแต่ละสถานที่ จึงใช้ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต่างกัน

ปัจจุบันบริษัทให้บริการด้าน รักษาความปลอดภัย มีให้เลือกอยู่หลากหลาย มีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นแตกต่างกันไป เรามาดูกันว่าทำไมแต่ละที่จึงเลือกใช้บริการ รปภ แตกต่างกัน โดยร้านเราขออธิบายเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

13 หน้าที่สำคัญของ รปภ. ที่คุณต้องรู้

รปภ เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบสูง มีหน้าที่สำคัญในการดูแลความสงบเรียบร้อยของชีวิตและทรัพย์สิน แต่หลายท่านอาจยังไม่ทราบรายละเอียดงานนี้ เราจึงได้รวบรวม 13 หน้าที่สำคัญของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมาฝากกัน ดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

5 คุณสมบัติที่ดีของพนักงาน รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นงานที่มีเกียรติ ซึ่งปัจจุบันมีการรองรับทางกฎหมายให้เป็นวิชาชีพที่ต้องมีการอบรมผ่านคุณสมบัติจึงจะได้รับใบอนุญาตจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากนายทะเบียนด้วย สถาบันที่อบรมอย่างมีคุณภาพจะทำให้ได้ รปภ ที่มีลักษณะดี 5 ประการดังต่อไปนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

ยาม รปภ. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำไมถึงเรียกต่างกัน

ในปัจจุบันมีคำที่ใช้เรียกเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย อยู่หลายคำ ซึ่งบางครั้งก็มีความสับสนว่า ควรจะใช้คำว่าอย่างไร ระหว่างคำว่ายาม, รปภ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แบบไหนจะสุภาพหรือมีความหมายที่ตรงกว่ากัน Security 1 Service จึงได้รวบรวมความหมายอธิบายดังนี้

Read More »
รปภ

5 ความลับ ที่คุณไม่รู้ เกี่ยวกับ อาชีพ รปภ.

งาน รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากในยุคปัจจุบันมีสถิติเหตุการณ์โจรกรรม ไฟไหม้ สัตว์ร้ายเข้าไปในอาคารบ้านเรือนอยู่บ่อยครั้ง แม้คุณอาจคิดว่ารู้จักอาชีพ รปภ แล้ว แต่ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ก็ได้ Security 1 Service จึงได้นำ 5 ความลับที่คุณอาจไม่รู้มาฝากกัน ดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

พนักงานขนเงิน ต่างกับ พนักงาน รักษาความปลอดภัย อย่างไร

ในปัจจุบัน อาชีพพนักงาน รักษาความปลอดภัย และพนักงานขนเงินได้รับความนิยมจากตลาดแรงงานอย่างมาก มีการประกาศรับมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน จึงมีผู้สงสัยว่างานทั้ง 2 อาชีพนี้แตกต่างกันอย่างไร Security 1 Service จึงขอแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

Read More »