Blog

บนเครื่องบิน ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อยู่ด้วยหรือไม่

บนเครื่องบิน ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อยู่ด้วยหรือไม่

บนเครื่องบิน ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อยู่ด้วยหรือไม่ เมื่อกล่าวถึงเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย หลายคนอาจนึกถึงเพียง รปภ ที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน คอนโด ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานหรือสถานที่ซึ่งอยู่บนพื้นดินเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วบนเครื่องบินก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน ซึ่งจะมีมากน้อยแค่ไหน ขอให้ พิจารณาตามข้ออธิบายดังต่อไปนี้               รปภ หรือ ยาม ไม่ได้มีความสำคัญแค่เพียงการค

Read More »
ใบอนุญาตของอาชีพ รปภ มีความสำคัญหรือไม่

ใบอนุญาตของอาชีพ รปภ มีความสำคัญหรือไม่

ใบอนุญาตของอาชีพ รปภ มีความสำคัญหรือไม่ ปัจจุบันเรื่องความน่าเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพถือว่ามีความสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ เช่น แพทย์ก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งอาชีพพนักงาน รักษาความปลอดภัย ก็ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดียวกัน เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร ขออธิบายโดยย่อดังนี้             พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ นั้นถือว่าเป็นอาชีพที่จะต

Read More »
รปภ กับ บอดี้การ์ด แตกต่างกันอย่างไร

รปภ กับ บอดี้การ์ด แตกต่างกันอย่างไร

รปภ กับ บอดี้การ์ด แตกต่างกันอย่างไร การเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยประเภทหมู่บ้านจัดสรรหรือคอนโดถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ไม่มีคนพลุกพล่าน หรือแม้เมื่อมีเหตุอันตรายก็ไม่มีผู้ใดสามารถให้การช่วยเหลือได้นอกจากผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ หลายคนอาจจะยังเข้าใจความหมายของ รปภ กับ บอดี้การ์ดผิดอยู่ วันนี้เราจะมาอธิบายให้ทราบกัน  

Read More »
หากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท นอกพื้นที่ รปภ สามารถทำอะไรได้บ้าง

หากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท นอกพื้นที่ รปภ สามารถทำอะไรได้บ้าง

หากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท นอกพื้นที่ รปภ สามารถทำอะไรได้บ้าง  หน้าที่ของพนักงาน รักษาความปลอดภัย ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญกับสถานที่ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้าน คอนโด ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารสำนักงาน ล้วนต้องมี รปภ คอยดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่นั้น ๆ เสมอ นอกจากนี้ยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของตำรวจ หากพบเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นรอบ ๆ บริเวณที่ตนดูแลได้ด้วย               เหตุการ

Read More »
หากเกิดเหตุไฟไหม้ที่คอนโดของเรา สามารถแจ้ง รปภ ได้หรือไม่

หากเกิดเหตุไฟไหม้ที่คอนโดของเรา สามารถแจ้ง รปภ ได้หรือไม่

หากเกิดเหตุไฟไหม้ที่คอนโดของเรา สามารถแจ้ง รปภ ได้หรือไม่ บ้านและที่พักอาศัยถือเป็นสถานที่ที่สำคัญที่ต้องได้รับการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยประเภทโครงการหมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโดซึ่งถือเป็นสถานที่ส่วนบุคคลยิ่งต้องได้รับการดูแล รักษาความปลอดภัย เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ก็จะไม่มีบุคคลภายนอกที่ช่วยสังเกตการณ์ได้ สิ่งนี้จึงเป็นหน้าที่ห

Read More »
ทำไม รปภ ต้องฝึกระเบียบแถวทุกวัน

ทำไม รปภ ต้องฝึกระเบียบแถวทุกวัน

ทำไม รปภ ต้องฝึกระเบียบแถวทุกวัน หากสังเกตตามสถานที่หรือหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security) ประจำการอยู่ตามจุดต่าง ๆ จะพบว่าในช่วงเช้า ๆ ของแต่ละวัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ทำหน้าที่ดูแล รักษาความปลอดภัย ในหน่วยงานนั้น ๆ จะมีการยืนเข้าแถวรวมตัวกันตามจุดนัดหมายเป็นประจำทุกวันจนกลายเป็นภาพคุ้นตาผู้คนที่ผ่านไปมาในบริเวณดังกล่าว ซึ่งหลายคนมักเรียกว่าเป็นการฝึกระเบียบแถว ถ

Read More »
รปภ ประจำห้างสรรพสินค้า ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

รปภ ประจำห้างสรรพสินค้า ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

รปภ ประจำห้างสรรพสินค้า ควรมีคุณสมบัติอย่างไร เวลาที่เราไปเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ จะพบเห็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security) คอยประจำอยู่ตามจุดต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้ไม่เพียงแต่คอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ประกอบการที่เข้ามาจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเท่านั้น หากแต่ยังมีหน้าที่สำคัญอีกหลายอย่างทำให้ผู้ทำหน้าที่เป็น รปภ นั้นจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะที่สำค

Read More »
การระงับเหตุทะเลาะวิวาท รปภที่ดี ควรทำอย่างไร

การระงับเหตุทะเลาะวิวาท รปภที่ดี ควรทำอย่างไร

เหตุการณ์โต้เถียง ทะเลาะวิวาทและการทำร้ายร่างกายกัน เป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security) ตามสถานที่ต่าง ๆ จะต้องรับมือ พร้อมพยายามคลี่คลายให้เหตุการณ์เป็นปกติโดยเร็วที่สุดและให้เกิดความเสียหายกับชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงอาคารสถานที่น้อยที่สุด  โดยเจ้าหน้าที่ รปภ จะต้องผ่านการฝึกอบรมถึงวิธีการรับมือและจัดการกับเหตุทะเลาะวิวาทได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแนวทางปฏิบัตินั้นจะมีขั้นตอนแล

Read More »
หน้าที่รับผิดชอบของ รปภ ในโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง

หน้าที่รับผิดชอบของ รปภ ในโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง

หน้าที่รับผิดชอบของ รปภ ในโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง สำหรับการรับบริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลต่าง ๆ นั้น นอกจากบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วจะพบว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ (Security) เป็นอีกกลุ่มบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในระหว่างการรับบริการที่สถานพยาบาลนั้น ๆ  บทบาท & หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ รปภ ประจำโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ที

Read More »

มาตรฐานที่ดีของบริษัทรักษาความปลอดภัยมีอะไรบ้าง

มาตรฐานที่ดีของบริษัทรักษาความปลอดภัยมีอะไรบ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security Guard) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “ ยาม ” เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ โดยลักษณะงานของ Security Guard มีหน้าที่หลัก คือ การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับงานจราจร , การตรวจตราสถานที่และการควบคุมดูแลทางเข้า – ออก ซึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานได้นั้น

Read More »
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ของอาชีพ รปภ มีอะไรบ้าง

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ของอาชีพ รปภ มีอะไรบ้าง

สวัสดิการขั้นพื้นฐาน ของอาชีพ รปภ มีอะไรบ้าง อาชีพเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security guard) เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยลักษณะของ รปภ ที่มีความเป็นมืออาชีพจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการปลอมแปลงตัวตนเพื่อก่อเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 , จรรยาบรรณ ระเบียบ วินัย ของพนักงาน

Read More »
รักษาความปลอดภัย

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ไม่ต้องมี รปภ ได้หรือไม่

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ไม่ต้องมี รปภ ได้หรือไม่ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นสถานที่สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จึงทำให้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินต้องให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับการจ้างเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security Guard) ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของกา

Read More »
รปภ บนสถานีรถไฟฟ้า มีหน้าที่อะไรบ้าง

รปภ บนสถานีรถไฟฟ้า มีหน้าที่อะไรบ้าง

รปภ บนสถานีรถไฟฟ้า มีหน้าที่อะไรบ้าง สถานีรถไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากในทุกวัน ทำให้การดูแลและ รักษาความปลอดภัย ในพื้นที่นี่จึงต้องการเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารทุกคน ซึ่งลักษณะงานของ รปภ (Security Guard) บนสถานีรถไฟฟ้าต่างจาก ยาม ดังนี้ อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

Read More »
กฎหมายเบื้องต้นที่ รปภ ต้องรู้มีอะไรบ้าง

กฎหมายเบื้องต้นที่ รปภ ต้องรู้มีอะไรบ้าง

กฎหมายเบื้องต้นที่ รปภ ต้องรู้มีอะไรบ้าง ความรู้ด้านกฎหมายและการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นในการอำนวยความสะดวก รวมถึงป้องกันความเสี่ยงในการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย หรือ Security Guard ต่างจาก ยาม  หากพูดถึงคำนิยามของ Security Guard หมายถึง เจ้าหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุและจากตัวบุคคล ทำให้ รปภ จึงต้องมีความรู้เบื้องต้นเก

Read More »
ทำไม รปภ บางสถานที่ มีการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน2

ทำไม รปภ บางสถานที่ มีการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน

ทำไม รปภ บางสถานที่ มีการฝึกอบรมที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันสถานที่สำคัญต่าง ๆ มักต้องมีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (Security Guard) คอยประจำการเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโดยส่วนใหญ่สถานที่สำคัญต่าง ๆ มักเลือกใช้บริการ รปภ จาก Security Company ที่มีมาตรฐานมากกว่าการประกาศรับสมัคร ยาม ด้วยตัวเอง สาเหตุที่ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ Security Guard จาก Security Compan

Read More »