Blog

5 ความสามารถจำเป็นต่อการทำงานบริษัท รักษาความปลอดภัย

5 ความสามารถจำเป็นต่อการทำงานบริษัท รักษาความปลอดภัย

งานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องมีความถนัดหลากหลายส่วนประกอบกัน

ที่จะช่วยทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งความสามารถต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้หน่วยงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาดำเนินงานได้ง่ายขึ้น

Read More »
รักษาความปลอดภัย

มาตรฐานสากลของ บริษัท รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้ มีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแล รักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้สนใจว่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ซึ่งควรเลือกบริษัทที่มีการอบรมพนักงานอย่างดี และให้บริการตามมาตรฐานสากลด้านการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุด มาดูกันว่าบริษัทที่ให้บริการนั้นควรมีมาตราฐานตามสากลอย่างไรบ้าง

Read More »
รปภ

ทำไมถึงไม่ควรจ้าง รปภ. ที่เป็นชาวต่างด้าว

งานดูแล รักษาความปลอดภัย (รปภ) เป็นงานที่มีภาระหน้าที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ซึ่งที่ผ่านมา เราเคยเห็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่เป็นชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแนะนำว่าไม่ควรจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การจ้างเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีข้อดีอย่างไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ต้องได้รับการอบรมมาอย่างเข้มงวดก่อนที่จะมาทำหน้าที่ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ดังนั้นจึงมีความนิยมในการจ้างงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์เสริมสร้างความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลข้อดีที่สำคัญของการจ้าง รปภ มาฝากกันดังนี้

Read More »
รปภ.

ทำไมโครงการบ้านจัดสรร หรือ คอนโด ต้องมี รปภ. ดูแล

งานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย กำลังได้รับความนิยมจ้างงานมากขึ้นในโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เรามาดูกันว่าเหตุใดตลาดงานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่เหล่านี้ จึงมีการเติบโตที่สูงมากขึ้น

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำท่าเรือ มีหน้าที่อะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมและโจรกรรมตามความต้องการของผู้จ้างงาน ทั้งนี้ ที่่ท่าเรือทั้งในไทยและระหว่างประเทศ ก็เป็นจุดสำคัญในการขนถ่ายและเก็บสินค้าในคลังเป็นการชั่วคราวทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยประจำอยู่เช่นเดียวกัน 

Read More »
รปภ.

การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

รปภ. มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้แก่ตำรวจ ในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ว่าจะได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

เรามาดูกันว่าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

หากเจอวัตถุต้องสงสัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถจัดการอะไรได้บ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และต้องคอยสังเกตสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อยู่เสมอ ในกรณีที่พบวัตถุต้องสงสัย รปภ ก็ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงแรม มีหน้าที่อะไรบ้าง

โรงแรมเป็นสถานที่ที่มีบุคคลเข้าออกตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนไทยอัตรา 60 ต่อ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจำเป็นต้องมี รปภ คอยให้การดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลา

โดยเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่ทำงานในโรงแรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

Read More »
รปภ

สิทธิประโยชน์ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

จากสถิติของกรมแรงงานพบว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (รปภ.)เป็นงานที่ได้รับความนิยมจ้างงานมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่และทรัพย์สินต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

เรามาดูกันว่าหากทำงาน รปภ แล้ว จะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

Read More »