Blog

รักษาความปลอดภัย

การฝึกปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต่างจากการฝึกทหาร หรือไม่

งาน รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ต้องมีการฝึกฝนอบรม เพราะต้องดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินผู้คนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตรงตามความคาดหวังของผู้จัดงาน ทั้งนี้มีผู้ที่สงสัยว่าผู้ประกอบอาชีพ รปภ มีการฝึกปฏิบัติที่แตกต่างจากการฝึกทหารอย่างไรบ้าง เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ในสนามบิน ทำงานอย่างไร

หากสนใจอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ในสนามบิน เขาทำงานกันอย่างไร วันนี้ Security 1 Service จะพาไปค้นหาคำตอบว่าการทำงานในท่าอากาศยานนั้น มีความยากง่ายกว่างาน รปภ. ทั่วไปหรือไม่

Read More »
รปภ

การจราจรภายในพื้นที่ เป็นสิ่งสำคัญที่ รปภ. ต้องดูแลหรือไม่

การจราจรภายในพื้นที่ ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่ รปภ. จะต้องดูแลรับผิดชอบ แล้วจะมีวิธีบริหารจัดการจราจรอย่างไร Security 1 Service จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักว่างานอีกแขนงของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย นั้น รายละเอียดเป็นอย่างไร

Read More »
รปภ

ทำไม รปภ. ต้องรู้กฎหมายเบื้องต้น

กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน รักษาความปลอดภัย อย่างไร ทำไม รปภ. จะต้องรู้จักด้วย Security 1 Service จะพาไปทำความเข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยจึงต้องรู้กฎหมายเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

Read More »
รักษาความปลอดภัย

หัวหน้าทีม รักษาความปลอดภัย ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นงานที่ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สูง เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ดังนั้น รปภ ที่ดูแลความปลอดภัยในแต่ละสถานที่จะมีมากกว่า 1 คนและทำงานกันเป็นทีม โดยมีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทำหน้าที่กำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง

เรามาดูกันว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยมีหน้าที่ควบคุมดูแลอะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

COVID-19 ส่งผลอะไรให้กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบ้าง

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจ ทางรัฐบาลจึงยังแนะนำให้พวกเราทุกคนดูแลตัวอย่างอย่างเข้มงวดในการป้องกันโรคนี้ และต้องมีการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคให้ดีที่สุด

การระบาดของไวรัสโควิดส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการทำงานของ รปภ มีรายละเอียดดังนี้

Read More »
รปภ

หากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทภายในสถานที่นั้นๆ รปภ. สามารถช่วยอะไรได้บ้าง

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งในแต่ละแห่งมักจะมีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่สถานที่นั้น ๆ ปฏิบัติงานอยู่

หาก รปภ รู้ว่ามีการทะเลาะเกิดขึ้น สามารถทำอะไรได้บ้าง เราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากไว้ ดังนี้

Read More »
รปภ

วิชา รปภ. คืออะไร

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบสูงและต้องมีวิชาความรู้หลากหลายด้านเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่า วิชา รปภ ที่พนักงาน รักษาความปลอดภัย ทุกคนต้องผ่านการเรียนรู้มีอะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การแต่งกายของ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดี ควรเป็นอย่างไร

รปภ ต้องทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้แก่สถานที่และบุคคล จึงต้องมีความน่าเชื่อถือ การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เรามาดูกันว่าการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ควรเป็นอย่างไร

Read More »
รักษาความปลอดภัย

รปภ. สามารถใช้อาวุธ ได้หรือไม่

เมื่อกล่าวถึงการ รักษาความปลอดภัย ก็มักทำให้นึกถึงอาวุธที่ใช้ในการป้องกันภัยด้วย แล้วอาชีพ รปภ. สามารถใช้อาวุธได้หรือไม่ Security 1 Service จะขอพาท่านผู้อ่านไปค้นหาคำตอบในบทความนี้กัน

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ควรมีความรู้เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร บ้างไหม

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จะต้องมีความรู้เรื่องการใช้วิทยุสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวข้อที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการอบรมเบื้องต้นก่อนจะรับตำแหน่ง รปภ. ในบทความนี้ Security 1 Service จะขอพาทุกท่านไปรู้จักการใช้วิทยุสื่อสารเพื่องานเฝ้าระวังความปลอดภัย ว่ามีอะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การอบรมเบื้องต้นของ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ก่อนจะลงพื้นที่ทำงาน รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ รปภ ทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเบื้องต้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการทำงาน Security 1 Service จะพาไปรู้จักหัวข้อต่าง ๆ ในการอบรมเบื้องต้น ของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

Read More »
รักษาความปลอดภัย

จำเป็นไหมที่เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต้องสำรวจสถานที่

เราทราบกันดีว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อทรัพย์สิน บุคคล และสถานที่ของผู้ว่าจ้าง ด้วยมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นระเบียบข้อปฏิบัติ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว รปภ. มีความจำเป็นที่จะต้องสำรวจสถานที่หรือไม่ Security 1 Service จะพาไปค้นหาคำตอบกัน

Read More »