Blog

การแต่งกายที่ดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในยุคโควิด ควรเป็นอย่างไร

การแต่งกายที่ดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในยุคโควิด ควรเป็นอย่างไร

การแต่งกายที่ดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในยุคโควิด ควรเป็นอย่างไร สถานการณ์โควิด 19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้หลายอาชีพต้องระมัดระวังตัวกันมากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่จะเป็นด่านหน้าของการพบปะผู้ที่มาติดต่องานหรือลูกค้าขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูแลตนเองให้ดี เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด โดยการแต่งกา

Read More »
รปภ. สามารถอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างในธนาคาร

รปภ. สามารถอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างในธนาคาร

รปภ. สามารถอำนวยความสะดวกอะไรให้เราบ้างในธนาคาร ธนาคารเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญ ที่จำเป็นอย่างมากจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผ่านการอบรมมาแล้ว ต้องตรวจตราและดูแลผู้เข้าใช้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการโจรกรรมต่าง ๆ พร้อมอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่มาใช้บริการ ดังนั้นถ้าคุณสนใจที่จะสมัครเป็น รปภ.ของธนาคารในประเทศไทย ขอแนะนำหน้าที่สำคัญที่คุณควรรู้ คือ มีหน้

Read More »
หน้าที่ของ รปภ. ที่ประจำอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

หน้าที่ของ รปภ. ที่ประจำอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

หน้าที่ของ รปภ. ที่ประจำอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า มีอะไรบ้าง สถานที่สำคัญต่าง ๆ จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.คอยดูแลพื้นที่นั้น ๆ อยู่เสมอ  หนึ่งในสถานที่สำคัญอย่างสถานีรถไฟฟ้า BTS เป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องมีการดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ รปภ.ที่ผ่านการอบรมมาแล้วเป็นอย่างดี โดยหน้าที่สำคัญของ รปภ.ประจำสถานีรถไฟฟ้า คือ อำนวยความสะดวกในทุกด้านให้กับผู้โดยสาร ตรวจตราดูแลคว

Read More »
บนเครื่องบิน ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลหรือไม่

บนเครื่องบิน ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลหรือไม่

บนเครื่องบิน ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลหรือไม่ เมื่อมีการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สนามบินหรือท่าอากาศยาน จึงทำให้เกิดคำถามว่าบนเครื่องบินควรจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยด้วยหรือไม่? คำตอบคือมีแน่นอน เพราะไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินหรือบนเครื่องบินต่างก็เสี่ยงต่อภัยคุกคามต่าง ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากการทะเลาะกันของลูกเรือ, การไม่ยอมปฏิบัติตามกฎ

Read More »
ทำไมสนามบินจึงต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก

ทำไมสนามบินจึงต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก

ทำไมสนามบินจึงต้องจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก สนามบินหรือท่าอากาศยานเป็นจุดศูนย์รวมการเดินทางที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก จึงถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวด เพราะด้วยการเดินทางของทั้งคนในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม, การก่อการร้าย, ภัยคุกคามต่าง ๆ หรือแม้แต่อุบัติเหตุภายในได้อยู่เสมอ ระบบการรักษาความปลอดภัยจึงถือเป็นมาตรการสำคัญท

Read More »
อาชีพ รปภ. เป็นอาชีพที่รายได้ดีหรือไม่

อาชีพ รปภ. เป็นอาชีพที่รายได้ดีหรือไม่

อาชีพ รปภ. เป็นอาชีพที่รายได้ดีหรือไม่ อาชีพ รปภ.ถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่ดีไม่แพ้กับรายได้อื่น ๆ แน่นอน เพราะแค่การคิดค่าแรงรายวันจะมีตั้งแต่ค่าแรงขั้นต่ำไปจนถึง 500 บาทขึ้นไปต่อวัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของงานและผู้ว่าจ้าง ซึ่งถ้าคุณกำลังสนใจอาชีพ รปภ.และต้องการรู้ว่ารายได้โดยรวมจะได้รับเงินในส่วนไหนบ้าง ขอแนะนำรายละเอียดต่อไปนี้ เงินเดือนที่จะอยู่ช่วงประมาณวันละ 500-700 บาท

Read More »
การดูแลและควบคุม กล้องวงจรปิด เป็นหน้าที่ของ รปภ. ใช่หรือไม่

การดูแลและควบคุม กล้องวงจรปิด เป็นหน้าที่ของ รปภ. ใช่หรือไม่

การดูแลและควบคุม กล้องวงจรปิด เป็นหน้าที่ของ รปภ. ใช่หรือไม่ สำหรับการดูแลและการควบคุมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดภายในอาคารและสถานที่ มีความจำเป็นอย่างมากที่เจ้าหน้าที่ รปภ.จะต้องมีความรู้ในส่วนนี้ เพราะจะเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในส่วนของการดูแลและควบคุมโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิดใด ๆ หรือถ้าเกิดเหตุแล้วจะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือจะต้องมีความรู้มากพอ เพื่อควบคุมไม่ให้ก

Read More »
สายงาน รปภ. สามารถแยกออกไปเป็นอะไรได้บ้าง

สายงาน รปภ. สามารถแยกออกไปเป็นอะไรได้บ้าง

สายงาน รปภ. สามารถแยกออกไปเป็นอะไรได้บ้าง สำหรับผู้ที่สนใจงาน รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เรื่องที่คุณควรรู้ คือ รปภ.นั้นจะสามารถแยกออกเป็นได้หลายสายด้วยกัน ซึ่งถ้าคุณเริ่มต้นสมัครเป็น รปภ.ทั่วไป ก็สามารถที่จะเติบโตไปสู่สายงานอื่น ๆ ได้ในอนาคต ดังนั้นจึงขอแนะนำสายงานของ รปภ.ที่สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1.รปภ. รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและในภาษาอังกฤษถูกเรียกว่า Guard จะม

Read More »
สถานบันเทิง ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลใช่หรือไม่

สถานบันเทิง ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลใช่หรือไม่

สถานบันเทิง ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลใช่หรือไม่ สำหรับสถานบันเทิงต่าง ๆ เมื่อเปิดให้บริการแล้ว จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรูปแบบของบอดี้การ์ด คอยดูแลพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาทของผู้มาเที่ยวและการดูแลไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เข้ามาใช้บริการได้ และช่วยป้องกันเหตุต่าง ๆ ที่มาแบบไม่คาดคิด ดังนั้นลองมาด

Read More »
บอดี้การ์ด คือสายงานหนึ่ง ของ รปภ. ใช่หรือไม่

บอดี้การ์ด คือสายงานหนึ่ง ของ รปภ. ใช่หรือไม่

บอดี้การ์ด คือสายงานหนึ่ง ของ รปภ. ใช่หรือไม่ เชื่อว่าหนึ่งในคำถามที่ใครหลาย ๆ คนอยากรู้ คือ บอดี้การ์ดนั้นเป็นสายงานเดียวกับ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือไม่และถ้าเป็นสายงานเดียวกันแล้วทำไมถึงมีหน้าที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร ดังนั้นลองดูรายละเอียดและคำตอบที่ชัดเจนได้ภายในบทความนี้ บอดี้การ์ด คือ บุคคลผู้รักษาความปลอดภัยแบบใกล้ชิดกับผู้ว่าจ้าง โดยส่วนมากแล้วจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือเ

Read More »
รักษาความปลอดภัย

หากต้องการทำอาชีพ รปภ. ต้องมีการฝึกอบรม หรือเรียนด้านใดบ้าง

หากต้องการทำอาชีพ รปภ. ต้องมีการฝึกอบรม หรือเรียนด้านใดบ้าง สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพการเป็น รปภ.หรือพนักงานรักษาความปลอดภัย แล้วมีข้อสงสัยว่าต้องผ่านการฝึกอบรมหรือเรียนด้านใดมาบ้างหรือไม่? สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าต้องมีการฝึกอบรมจากทางบริษัทที่คุณได้สมัครงานไว้ เจ้าหน้าที่ รปภ.ยุคนี้จะต้องมีการทำใบอนุญาตและผ่านการอบรมมาแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถประกอบอาชีพได้ โดยจะต้องทำให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ธ

Read More »
หัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

หัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

หัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือ รปภ. ผู้ทำหน้าที่ในการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง รวมไปถึงอีกหลายหน้าที่สำคัญด้านความปลอดภัย จะมีหัวใจหลักในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ดูแล รักษา ป้องกัน และตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างอยู่เสมอ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการโจรกรรมและอุบัติภัยต่าง ๆ กับทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง เมื่อเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย ต้องสามารถจัดการ

Read More »