Blog

คอนโด ต้องมี รปภ. หรือไม่ เพราะเหตุใด

คอนโด ต้องมี รปภ. หรือไม่ เพราะเหตุใด

คอนโด ต้องมี รปภ. หรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร ผู้คนจะคุ้นชินกับภาพของการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.ที่หน้าหมู่บ้าน แต่เมื่อใดที่เป็นคอนโดแล้วอาจจะมีความไม่คุ้นชิน เพราะบางคอนโดจะไม่มีการจ้าง รปภ.มาดูแล ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่าที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือไม่? ซึ่งสามารถตอบได้ว่าควรมี เพราะการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนจำนวนมากและการเ

Read More »
การรักษาความปลอดภัย สำหรับหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร

การรักษาความปลอดภัย สำหรับหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร

การรักษาความปลอดภัย สำหรับหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญหรือไม่อย่างไร การรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือลูกบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการปิดที่ต้องการความเป็นส่วนตัว มีทางเข้า-ออกหมู่บ้านที่ใช้ได้เพียงแค่คนที่อยู่อาศัยเท่านั้น ต้องมีการวางระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น เมื่อการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเป็นเรื่องสำคัญ ผู้ที่

Read More »
ถ้าหากเพื่อนบ้าน จอดรถขวางบ้านของเรา รปภ. สามารถช่วยอะไรได้บ้าง

ถ้าหากเพื่อนบ้าน จอดรถขวางบ้านของเรา รปภ. สามารถช่วยอะไรได้บ้าง

ถ้าหากเพื่อนบ้าน จอดรถขวางบ้านของเรา รปภ. สามารถช่วยอะไรได้บ้าง การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น จนทำให้เจ้าของบ้านไม่สามารถที่จะจอดรถของตัวเองได้ ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของผู้ที่อยู่ภายในหมู่บ้านจัดสรร โดยเฉพาะบ้านในรูปแบบทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมจะพบกับปัญหานี้ได้มาก เนื่องมาจากรูปแบบบ้านที่มีรั้วติดกันและหน้าบ้านไม่กว้างมาก จึงอาจทำให้เพื่อนบ้านที่มีการใช้รถยนต์หลายคันหรือมีคนมาบ้าน ต้องเลยมาจอดหน้าบ้า

Read More »
หากเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องการเลื่อนเป็นหัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

หากเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องการเลื่อนเป็นหัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

หากเจ้าหน้าที่ รปภ. ต้องการเลื่อนเป็นหัวหน้า ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร การทำงานในหน้าที่ รปภ.หรือผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จะมีตำแหน่งของทั้งผู้ปฏิบัติงานทั่วไปและผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือหัวหน้าชุด รปภ. ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน โดยหัวหน้าชุด รปภ. จะมีบทบาทสำคัญและหน้าที่รับผิดชอบสูงกว่า เพราะจะต้องควบคุม ดูแล วางแผน และคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานขอ

Read More »
หัวหน้าหน่วย รปภ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

หัวหน้าหน่วย รปภ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

หัวหน้าหน่วย รปภ สามารถพัฒนาเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง การประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพย่อมต้องการการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ยิ่งหากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการ รักษาความปลอดภัย ให้ผู้อื่น อย่างอาชีพ รปภ เมื่อปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงทำงานเฝ้า ยาม อย่างเต็มที่และเต็มกำลังความสามารถแล้ว ควรต้องได้รับความก้าวหน้าทางสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้น วันนี้เราจะมาไขข้อสง

Read More »
ไม่มีวุฒิการศึกษา สามารถสมัครงาน รปภ ได้หรือไม่

ไม่มีวุฒิการศึกษา สามารถสมัครงาน รปภ ได้หรือไม่

ไม่มีวุฒิการศึกษา สามารถสมัครงาน รปภ ได้หรือไม่ เมื่อพูดถึงงานด้านการ รักษาความปลอดภัย ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญระดับประเทศ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง รวมถึง รปภ ยังเป็นบุคคลแรกที่ช่วยสังเกตสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายแรงขึ้นได้ เช่น การสังเกตเห็นวัตถุอันตรายอยู่ในพื้นที่และยังสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อนำอ

Read More »
รปภ บริษัท กับ รปภ ห้างสรรพสินค้า แตกต่างกันอย่างไร

รปภ บริษัท กับ รปภ ห้างสรรพสินค้า แตกต่างกันอย่างไร

รปภ บริษัท กับ รปภ ห้างสรรพสินค้า แตกต่างกันอย่างไร ในการทำงานทุก ๆ อาชีพย่อมมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ผู้ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยของคน – สถานที่ ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินเกิดความเสียหายและระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การโจรกรรมภายในพื้นที่ ซึ่งงาน รปภ ก็ต้องมีเครื่องมือหรือวิธีการทำงานที่สอดคล้องกันตา

Read More »
หัวหน้าหน่วย รปภ มีหน้าที่อะไรบ้าง

หัวหน้าหน่วย รปภ มีหน้าที่อะไรบ้าง

หัวหน้าหน่วย รปภ มีหน้าที่อะไรบ้าง หน้าที่ของการ รักษาความปลอดภัย มีความสำคัญมากในทุกยุคทุกสมัย เนื่องจาก ยาม มีหน้าที่คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ผู้อื่น ดูแลทรัพย์สินที่อยู่ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมถึงคอยเฝ้าระวังไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติภายในพื้นที่ เช่น เหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น ทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยจำเป็นต้องมีหัวหน้าหน่วยในการควบคุมการทำงานของลูกทีมให้เป็นไปตามกฎ

Read More »
ทำไม รปภ บางสถานที่จึงได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน

ทำไม รปภ บางสถานที่จึงได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน

ทำไม รปภ บางสถานที่จึงได้รับค่าตอบแทนที่ต่างกัน หน้าที่ รักษาความปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่สำคัญสำหรับทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า บนเครื่องบินหรือท่าเรือ เนื่องจาก รปภ มีหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับคน ดูแลไม่ให้ทรัพย์สินของสถานที่ที่รับผิดชอบเกิดความเสียหาย ตลอดจนเฝ้าระวังสถานที่ไม่ให้เกิดเหตุผิดปกติ ทั้งนี้หน้าที่หลักของ ยาม ก็คือ การเฝ้าระวังความปลอดภัย ซึ่งอาจจะมีระเบีย

Read More »
รักษาความปลอดภัย

ระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ รปภ ใช่หรือไม่

ระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ รปภ ใช่หรือไม่ การดูแล รักษาความปลอดภัย ให้นายจ้างถือเป็นหน้าที่ของ รปภ ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง เพราะจะต้องทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ ดูแลทรัพย์สินของพื้นที่ไม่ให้ได้รับความเสียหาย ตลอดจนเฝ้าสังเกตสถานที่และสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดสิ่งผิดปกติอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น มุมอับที่อาจก่อให้เกิดเหตุโจรกรรมในยามวิ

Read More »
พฤติกรรมที่ไม่ดีสำหรับ รปภ มีอะไรบ้าง

พฤติกรรมที่ไม่ดีสำหรับ รปภ มีอะไรบ้าง

พฤติกรรมที่ไม่ดีสำหรับ รปภ มีอะไรบ้าง งานด้านการ รักษาความปลอดภัย ถือว่าเป็นงานที่สำคัญ เนื่องจากเป็นงานที่ต้องคอยอำนวยความสะดวก รวมถึงเฝ้าระวังความปลอดภัยให้คน สิ่งของและสถานที่ นั่นหมายว่าคนที่เป็น รปภ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบและสามารถเป็นที่พึ่งพาให้ผู้อื่นเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติได้ ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่นี้จะต้องมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้ ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้น

Read More »
รปภ สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่

รปภ สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่

รปภ สามารถค้นตัวเราได้หรือไม่? หากพูดถึงงาน รักษาความปลอดภัย ในปัจจุบันถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ เนื่องจาก รปภ ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดีสำหรับการเฝ้าระวังความปลอดภัยของคน ทรัพย์สินและสถานที่ ให้อยู่ในความเรียบร้อยและไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ส่วนคำถามที่ว่า หาก ยาม สังเกตเห็นบุคคลต้องสงสัยขอเข้าภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบจะสามารถค้นตัวได้หรือไม่ วันนี้เรามาหาคำตอบกัน   หน้าที่หลักของเจ้าหน้าท

Read More »
การดูแล การจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ ใช่หรือไม่

การดูแล การจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ ใช่หรือไม่

การดูแล การจราจร เป็นหน้าที่หลักของ รปภ ใช่หรือไม่ เมื่อพูดถึงเรื่องหน้าที่ของการ รักษาความปลอดภัย หลายคนจะนึกถึง ยาม หน้าป้อมทางเข้าที่มีหน้าที่คัดกรองคนเข้า – ออกพื้นที่เพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงหน้าที่ของ รปภ มีมากกว่าการคัดกรองคนเข้า – ออกสถานที่ นั่นคือการเฝ้าระวังความปลอดภัยของสถานที่และทรัพย์สินไม่ให้เกิดความเสียหาย ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ทะเลาะวิวาทห

Read More »
ลานจอดรถ ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด

ลานจอดรถ ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด

ลานจอดรถ ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอยู่หรือไม่ เพราะเหตุใด การ รักษาความปลอดภัย ในทุก ๆ สถานที่ถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของผู้ที่ดูแลด้านความปลอดภัยเนื่องจากได้รับการฝึกอบรมถึงขั้นตอนการเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างถูกต้อง จะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ผู้คนจะนึกถึง ยาม ที่คอยเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นคนแรก ส่วนคำถามที่ว่าภายในพื้นที่อาคาร เช่น ลานจอดรถ ซึ่งไม่ใช่ที่โล่งแจ้ง

Read More »