Blog

เราสามารถฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้กับ รปภ. ได้หรือไม่

เราสามารถฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้กับ รปภ. ได้หรือไม่

เราสามารถฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าไว้กับ รปภ. ได้หรือไม่ การดูแลชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ยิ่งถ้าเป็นหน้าที่โดยตรงในการดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีมูลค่าสูง ยิ่งต้องเลือก รปภ. ที่สามารถไว้วางใจได้ เพื่อทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถจะฝากทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าต่าง ๆ ให้ รปภ.ได้ดูแลอย่างมั่นใจที่สุด หน้าที่ของ รปภ.คือการดูแลและร

Read More »
หาก รปภ. คนนึงหยุดงาน หัวหน้ารปภ. ต้องดำเนินการอย่างไร

หาก รปภ. คนนึงหยุดงาน หัวหน้ารปภ. ต้องดำเนินการอย่างไร

หาก รปภ. คนนึงหยุดงาน หัวหน้ารปภ. ต้องดำเนินการอย่างไร การทำงาน รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องมีวันหยุดที่เหมือนกับอาชีพอื่น ๆ โดยสามารถได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อย 1 วันต่อสัปดาห์, วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี และวันพักร้อนที่ไม่ต่ำกว่า 6 วันต่อปี  แต่สำหรับวันพักร้อนจะต้องทำงานมาครบ 1 ปีก่อน จึงจะสามารถรับได้ ดังนั้นเมื่อใดที่ รปภ.ต้องการหยุดงาน ไม่ว่าจะเป็นด้วยธุระใด

Read More »
การฝึกอบรมด้านใดบ้าง ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย ของ รปภ.

การฝึกอบรมด้านใดบ้าง ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย ของ รปภ.

การฝึกอบรมด้านใดบ้าง ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย ของ รปภ. หนึ่งในเรื่องสำคัญของ รปภ.ยุคใหม่ที่จำเป็นจะต้องมี คือ การฝึกอบรมตามหลักสูตรของกระทรวง เพื่อทำให้สามารถนำใบอนุญาตออกมาทำงานได้ ซึ่งถ้าใครไม่ผ่านการฝึกอบรมและไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่  รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ ซึ่งการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็นหลายด้าน พร้อมให้ประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัยของ รปภ

Read More »
ยาม หรือ รปภ. นั้นต้องมีการสอบใบอนุญาติหรือไม่

ยาม หรือ รปภ. นั้นต้องมีการสอบใบอนุญาติหรือไม่

ยาม หรือ รปภ. นั้นต้องมีการสอบใบอนุญาติหรือไม่ สำหรับข้อกฎหมายใหม่ที่ถูกทำขึ้น ภายใต้ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2558 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องมีใบอนุญาตของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่จะต้องทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือใบ ภธ.7 รปภ.คนใดไม่มีใบอนุญาต แต่เข้าทำงานจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท ภาครัฐได้มีการปรับกฎหมายของธุ

Read More »
รักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

หนึ่งในเรื่องสำคัญของผู้ประกอบการที่ควรรู้ คือ การเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดี มีประสบการณ์และมีคุณภาพ พร้อมได้รับมาตรฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมที่สุด ป้องกันและรักษาความปลอดภัยได้อย่างตรงจุด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ ในขณะปฏิบัติงาน ดังนั้นถ้าคุณกำลังมองหาวิธีการเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดี ควรเลือกจากคุณสมบัติต่อไปนี้ ความน่าเชื่อถือต้องมีสูง ดังนั้น

Read More »
การดูแลความปลอดภัย ในหมู่บ้านจัดสรร

การดูแลความปลอดภัย ในหมู่บ้านจัดสรร รปภ. ควรทำอย่างไร

การดูแลความปลอดภัย ในหมู่บ้านจัดสรร รปภ. ควรทำอย่างไร รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านจัดสรร ถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยโดยรวมของผู้อยู่อาศัยทุกคน มีหน้าที่ในการตรวจตราผู้เข้าและออกโครงการหมู่บ้าน เพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาการโจรกรรมใด ๆ และจะต้องเป็นผู้ที่มีไหวพริบ พร้อมแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดูแลความปลอดภัยของ รปภ.ภายในหมู่บ้านจัดสรรจะมีหน้าท

Read More »
การควบคุมบุคคล หรือผู้ต้องสงสัย

การควบคุมบุคคล หรือผู้ต้องสงสัย เป็นส่วนหนึ่งของงาน รปภ. ใช่หรือไม่

การควบคุมบุคคล หรือผู้ต้องสงสัย เป็นส่วนหนึ่งของงาน รปภ. ใช่หรือไม่ หน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งและควบคุมเขตรับผิดชอบของตนเอง พร้อมการตรวจค้นผู้เข้า-ออก หรือผู้ที่ทำงานภายใน รวมถึงการสังเกตการณ์ต่าง ๆ และต้องควบคุม แก้ไข ดูแล และแจ้งเหตุ เพื่อระงับเหตุตามความเหมาะสม ซึ่งถ้ามีผู้ต้องสงสัยที่ถูกแจ้งจากบุคคลภายใน หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ยามจะสามารถควบ

Read More »
โค้ดวิทยุสื่อสาร

รปภ. ต้องมีความรู้ในเรื่องของ โค้ดวิทยุสื่อสาร หรือไม่

สำหรับการทำงานในกลุ่มของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องใช้งานวิทยุสื่อสารอยู่ตลอดเวลา  ดังนั้นจึงเกิดคำถามว่า รปภ.ต้องมีความรู้ในเรื่องของโค้ดวิทยุสื่อสารด้วยหรือไม่? เนื่องมาจากโค้ดนี้จะถูกใช้ในวิทยุสื่อสารของตำรวจและอาสา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว รปภ.ควรต้องมีความรู้ด้วยเช่นกัน เพราะวิทยุสื่อสารนี้จำเป็นที่จะต้องใช้งานในกลุ่มของตำรวจ, ทหาร, อาสา และ รปภ. รวมไปถึงกลุ่มผู้ที่เป็นอาสาส

Read More »
การตรวจวัตถุต้องสงสัย เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของงาน รปภ. ใช่หรือไม่

การตรวจวัตถุต้องสงสัย เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของงาน รปภ. ใช่หรือไม่

การตรวจวัตถุต้องสงสัย เป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งของงาน รปภ. ใช่หรือไม่ แม้ว่าหน้าที่ของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะมีส่วนของการตรวจค้นตัวพนักงานหรือผู้ต้องสงสัยได้ แต่ถ้าเมื่อใดที่เจอเป็นวัตถุต้องสงสัยถูกวางไว้ในพื้นที่รับผิดชอบ รปภ.จะไม่สามารถเข้าไปตรวจสิ่งของด้านในได้เอง เพราะส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของความปลอดภัย เนื่องมาจากไม่รู้ว่าภายในกล่องหรือสิ่งของนั้นมีสิ่งอันตรายที่เป็นอาวุธหรือวัตถุร

Read More »
สมัครงาน รปภ.

หากต้องการสมัครงานเป็น รปภ. ต้องมีอายุเท่าไหร่ และไม่เกินเท่าไหร่

หากต้องการสมัครงานเป็น รปภ. ต้องมีอายุเท่าไหร่ และไม่เกินเท่าไหร่ การสมัครงาน รปภ.รุ่นใหม่ มีการกำหนดเรื่องของอายุและคุณสมบัติไว้ชัดเจน เพราะด้วยการเป็นธุรกิจด้านรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ทั้งยังมีกฎหมายในเรื่อง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ดังนั้นจึงมีการปรับให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สามารถทำงานได้ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ พร้อมการสำเร็จการศึกษาภ

Read More »
รปภ. กับ ตำรวจอาสา มีหน้าที่คล้ายกันหรือไม่

รปภ. กับ ตำรวจอาสา มีหน้าที่คล้ายกันหรือไม่

รปภ. กับ ตำรวจอาสา มีหน้าที่คล้ายกันหรือไม่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. กับตำรวจอาสาจะมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะมีการดูแล ปกป้อง และคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเท่านั้น พร้อมให้บริการต่าง ๆ และด้านการจราจร งานด้านความสะอาด และงานอื่น ๆ เฉพาะต่อสถานที่ที่ได้รับความรับผิดชอบ แต่สำหรับตำรวจอาสาแล้วจะต้องมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทั่วไป ซึ่

Read More »
การดูแลบุคคล เข้า-ออก สถานที่ เป็นหน้าที่สำคัญของรปภ. ใช่หรือไม่

การดูแลบุคคล เข้า-ออก สถานที่ เป็นหน้าที่สำคัญของรปภ. ใช่หรือไม่

การดูแลบุคคล เข้า-ออก สถานที่ เป็นหน้าที่สำคัญของรปภ. ใช่หรือไม่ หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ รปภ.หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือ การดูแลบุคคลช่วงบริเวณทางเข้า-ออกของสถานที่  หรือจุดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ไว้ เป็นส่วนสำคัญมาก เพราะทางเข้า-ออกจะต้องมีการตรวจสอบ ทั้งผู้ที่เป็นพนักงาน ผู้ที่อาศัยอยู่ภายใน และบุคคลภายนอก ที่จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือปัญหาใด ๆ เมื่อเข้าสู่สถานที่นั้น ๆ ไปแล้ว ห

Read More »