Blog

รักษาความปลอดภัย

หากจะเป็นหัวหน้าชุด รปภ ควรต้องมีความรู้ด้านใดบ้าง

หากจะเป็นหัวหน้าชุด รปภ ควรต้องมีความรู้ด้านใดบ้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน ทำให้อาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ (security guard) จึงเป็นอาชีพที่ช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตของบุคคลในเขตดูแลความปลอดภัย  แม้ว่าหลายคนจะให้คำจำกัดความของ security guard ว่า “ยาม” เพราะมักมองว่าอาชีพนี้มีหน้าที่เพียงเฝ้าดูผู้คนตามจุดประจำ

Read More »
งาน รปภ มีข้อดี ข้อเสียอะไร

งาน รปภ มีข้อดี ข้อเสียอะไร

งาน รปภ มีข้อดี ข้อเสียอะไร รปภ. หรือ การ รักษาความปลอดภัย บุคคล, ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ต่าง ๆ ถือเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนไม่น้อยและมีความต้องการรับสมัครงานนี้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจซบเซา นั่นเป็นเพราะผู้คนให้ความสำคัญกับเรื่องของ “ความปลอดภัย” เป็นลำดับต้น ๆ นั่นเอง  ความจริงแล้วงาน รปภ. หรือที่หลายคนชอบเรียกว่า “ยาม” รักษาความปลอดภัย นั้น มีข้อ

Read More »
เราสามารถจ้าง รปภ ที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

เราสามารถจ้าง รปภ ที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

เราสามารถจ้าง รปภ ที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่ ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะในกลุ่มอาชีพที่ไม่เป็นที่นิยมของคนไทยอาทิ งานในภาคการก่อสร้าง, ภาคประมง และงานแม่บ้าน เป็นต้น                  นอกจากงานเหล่านี้แล้ว งาน รักษาความปลอดภัย (Security) หรือการเป็น รปภ. หรือเป็น “ยาม” ตามสถานที่ต่าง ๆ ก็ถือเป็นอีกงานที่ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยต่างให

Read More »
หน้าที่หลัก ๆ ของ รปภ มีอะไรบ้าง

หน้าที่หลัก ๆ ของ รปภ มีอะไรบ้าง

หน้าที่หลัก ๆ ของ รปภ มีอะไรบ้าง การ รักษาความปลอดภัย ( Security) ให้กับสถานที่ต่าง ๆ เป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มักจะมีเจ้าหน้าที่ รปภ.คอยประจำการอยู่ในบริเวณโดยรอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ รปภ.หรือที่หลายคนมักเรียกติดปากว่า “ยาม” นั้น มีภารกิจหน้าที่หลัก ๆ ที่สำคัญหลายอย่างที่จะช่วยให้เราอุ่นใจในความปลอดภัยได้มากขึ้น โดยหน้าที่เหล่านั้นก็คือ คอยตรวจตราอาค

Read More »
5 ความสามารถจำเป็นต่อการทำงานบริษัท รักษาความปลอดภัย

5 ความสามารถจำเป็นต่อการทำงานบริษัท รักษาความปลอดภัย

งานด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องมีความถนัดหลากหลายส่วนประกอบกัน

ที่จะช่วยทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งความสามารถต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้หน่วยงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาดำเนินงานได้ง่ายขึ้น

Read More »
บริษัทรักษาความปลอดภัย

เทคนิคในการเลือกใช้ บริษัทรักษาความปลอดภัย

บริษัทรักษาความปลอดภัย มีเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมาย จึงควรดูข้อมูลเพื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการ ดังนี้ เป็นบริษัทที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ จดทะเบียนดำเนินกิจการอย่างถูกต้อง มีชื่อเสียงในวงการว่า เป็นบริษัทที่มีคุณภาพ เอาใจใส่ในบริการอย่างมีมาตรฐานเสมอต้นเสมอปลาย ในวงการแล้ว ใครๆ ก็เชื่อถือเรียกใช้บริการ มีประสบการณ์ในการรับงานรักษาความปลอดภัยหลายหลาก ตรงกับความต้องการของคุณ เช่น หมู่บ้าน โรงงาน

Read More »
รปภ

จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรปภ.

จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรปภ. จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติ และใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าด้วยการกระทำของบุคคล บริษัท องค์กร ว่าถูกหรือผิด สมควรหรือไม่สมควร , การศึกษาและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือ การศึกษาว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ถูก หรือดี , กระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพ หรือ สมาคมร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือ

Read More »
รักษาความปลอดภัย

มาตรฐานสากลของ บริษัท รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้ มีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแล รักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้สนใจว่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ซึ่งควรเลือกบริษัทที่มีการอบรมพนักงานอย่างดี และให้บริการตามมาตรฐานสากลด้านการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุด มาดูกันว่าบริษัทที่ให้บริการนั้นควรมีมาตราฐานตามสากลอย่างไรบ้าง

Read More »
รปภ

ทำไมถึงไม่ควรจ้าง รปภ. ที่เป็นชาวต่างด้าว

งานดูแล รักษาความปลอดภัย (รปภ) เป็นงานที่มีภาระหน้าที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ซึ่งที่ผ่านมา เราเคยเห็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่เป็นชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแนะนำว่าไม่ควรจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่ดีควรทำอย่างไร

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้ไม่มีการโจรกรรมหรือแอบลักใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังต้องคอยดูแลบุคคลที่ใช้บริการในสถานที่นั้น ๆ ให้ได้รับความปลอดภัยอยู่เสมอด้วย ดังนั้น การทำหน้าที่ตรวจตราต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องทำอย่างรอบคอบและรัดกุม เรามาดูกันว่า การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ รปภ ที่ดี ควรทำอย่างไรบ้าง

Read More »
รปภ

ยาม กับ รปภ. ต่างกันยังไง

คนที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย เขามีสรรพนามในการเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่าอะไรบ้าง วันนี้ Security 1 Service จะมาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า ยาม กับ รปภ. ซึ่งมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การจ้างเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีข้อดีอย่างไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ต้องได้รับการอบรมมาอย่างเข้มงวดก่อนที่จะมาทำหน้าที่ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ดังนั้นจึงมีความนิยมในการจ้างงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์เสริมสร้างความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลข้อดีที่สำคัญของการจ้าง รปภ มาฝากกันดังนี้

Read More »
รปภ.

ทำไมโครงการบ้านจัดสรร หรือ คอนโด ต้องมี รปภ. ดูแล

งานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย กำลังได้รับความนิยมจ้างงานมากขึ้นในโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เรามาดูกันว่าเหตุใดตลาดงานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่เหล่านี้ จึงมีการเติบโตที่สูงมากขึ้น

Read More »
รักษาความปลอดภัย

5 เรื่องที่คุณควรรู้ ก่อนจะสมัครงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นตำแหน่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน สังเกตได้จากมีการประกาศจ้างงานอยู่ทุกวันและมีผู้ที่สนใจเข้ามาสู่วงการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยมากขึ้น เราจึงได้รวบรวม 5 ประเด็นที่ผู้สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยควรทราบก่อนสมัครงาน ดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำท่าเรือ มีหน้าที่อะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมและโจรกรรมตามความต้องการของผู้จ้างงาน ทั้งนี้ ที่่ท่าเรือทั้งในไทยและระหว่างประเทศ ก็เป็นจุดสำคัญในการขนถ่ายและเก็บสินค้าในคลังเป็นการชั่วคราวทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยประจำอยู่เช่นเดียวกัน 

Read More »