Blog

รปภ

จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรปภ.

จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรปภ. จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติ และใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าด้วยการกระทำของบุคคล บริษัท องค์กร ว่าถูกหรือผิด สมควรหรือไม่สมควร , การศึกษาและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือ การศึกษาว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ถูก หรือดี , กระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพ หรือ สมาคมร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือ

Read More »
รักษาความปลอดภัย

มาตรฐานสากลของ บริษัท รักษาความปลอดภัย มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันนี้ มีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการดูแล รักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้สนใจว่าจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ซึ่งควรเลือกบริษัทที่มีการอบรมพนักงานอย่างดี และให้บริการตามมาตรฐานสากลด้านการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้ได้เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพการทำงานดีที่สุด มาดูกันว่าบริษัทที่ให้บริการนั้นควรมีมาตราฐานตามสากลอย่างไรบ้าง

Read More »
รปภ

ทำไมถึงไม่ควรจ้าง รปภ. ที่เป็นชาวต่างด้าว

งานดูแล รักษาความปลอดภัย (รปภ) เป็นงานที่มีภาระหน้าที่สำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ซึ่งที่ผ่านมา เราเคยเห็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่เป็นชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยแนะนำว่าไม่ควรจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่ดีควรทำอย่างไร

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย จำเป็นต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ให้ไม่มีการโจรกรรมหรือแอบลักใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังต้องคอยดูแลบุคคลที่ใช้บริการในสถานที่นั้น ๆ ให้ได้รับความปลอดภัยอยู่เสมอด้วย ดังนั้น การทำหน้าที่ตรวจตราต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยต้องทำอย่างรอบคอบและรัดกุม เรามาดูกันว่า การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ รปภ ที่ดี ควรทำอย่างไรบ้าง

Read More »
รปภ

ยาม กับ รปภ. ต่างกันยังไง

คนที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย เขามีสรรพนามในการเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่าอะไรบ้าง วันนี้ Security 1 Service จะมาอธิบายเพื่อทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า ยาม กับ รปภ. ซึ่งมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การจ้างเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีข้อดีอย่างไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ต้องได้รับการอบรมมาอย่างเข้มงวดก่อนที่จะมาทำหน้าที่ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ดังนั้นจึงมีความนิยมในการจ้างงานมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์เสริมสร้างความปลอดภัยในยุคปัจจุบัน ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลข้อดีที่สำคัญของการจ้าง รปภ มาฝากกันดังนี้

Read More »
รปภ.

ทำไมโครงการบ้านจัดสรร หรือ คอนโด ต้องมี รปภ. ดูแล

งานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย กำลังได้รับความนิยมจ้างงานมากขึ้นในโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เรามาดูกันว่าเหตุใดตลาดงานด้านการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานที่เหล่านี้ จึงมีการเติบโตที่สูงมากขึ้น

Read More »
รักษาความปลอดภัย

5 เรื่องที่คุณควรรู้ ก่อนจะสมัครงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย เป็นตำแหน่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน สังเกตได้จากมีการประกาศจ้างงานอยู่ทุกวันและมีผู้ที่สนใจเข้ามาสู่วงการงานเฝ้าระวังความปลอดภัยมากขึ้น เราจึงได้รวบรวม 5 ประเด็นที่ผู้สนใจงานเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยควรทราบก่อนสมัครงาน ดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำท่าเรือ มีหน้าที่อะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์อาชญากรรมและโจรกรรมตามความต้องการของผู้จ้างงาน ทั้งนี้ ที่่ท่าเรือทั้งในไทยและระหว่างประเทศ ก็เป็นจุดสำคัญในการขนถ่ายและเก็บสินค้าในคลังเป็นการชั่วคราวทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังความปลอดภัยประจำอยู่เช่นเดียวกัน 

Read More »
รปภ.

การปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

รปภ. มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาให้แก่ตำรวจ ในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ว่าจะได้รับความปลอดภัยตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

เรามาดูกันว่าการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีสิ่งที่ต้องทำอะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

หากเจอวัตถุต้องสงสัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สามารถจัดการอะไรได้บ้าง

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และต้องคอยสังเกตสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ อยู่เสมอ ในกรณีที่พบวัตถุต้องสงสัย รปภ ก็ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในโรงแรม มีหน้าที่อะไรบ้าง

โรงแรมเป็นสถานที่ที่มีบุคคลเข้าออกตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนไทยอัตรา 60 ต่อ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจำเป็นต้องมี รปภ คอยให้การดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลา

โดยเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ที่ทำงานในโรงแรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

Read More »
รปภ

สิทธิประโยชน์ของ รปภ. มีอะไรบ้าง

จากสถิติของกรมแรงงานพบว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (รปภ.)เป็นงานที่ได้รับความนิยมจ้างงานมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของสถานที่และทรัพย์สินต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

เรามาดูกันว่าหากทำงาน รปภ แล้ว จะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

Read More »
รักษาความปลอดภัย

การฝึกปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ต่างจากการฝึกทหาร หรือไม่

งาน รักษาความปลอดภัย เป็นอาชีพที่ต้องมีการฝึกฝนอบรม เพราะต้องดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินผู้คนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตรงตามความคาดหวังของผู้จัดงาน ทั้งนี้มีผู้ที่สงสัยว่าผู้ประกอบอาชีพ รปภ มีการฝึกปฏิบัติที่แตกต่างจากการฝึกทหารอย่างไรบ้าง เราจึงได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้

Read More »
รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ในสนามบิน ทำงานอย่างไร

หากสนใจอยากรู้ว่าเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย ในสนามบิน เขาทำงานกันอย่างไร วันนี้ Security 1 Service จะพาไปค้นหาคำตอบว่าการทำงานในท่าอากาศยานนั้น มีความยากง่ายกว่างาน รปภ. ทั่วไปหรือไม่

Read More »